Draag bij aan de geluidsinstallatie Dream Stream!

Al sinds 2007 verzamelt kunstenaar Arjan Vanmeenen geluidsopnames van mensen die hem hun meest merkwaardige en ongehoorde dromen vertellen. Deze bevreemdende audiobrieven, gestuurd vanuit alle uithoeken van de wereld, verzamelt hij in een droomarchief en verwerkt hij tot Dream Stream-composities, die al even wispelturig en raadselachtig zijn als de droomlandschappen die we elke nacht bezoeken.

Elke compositie of ‘stroom’ verschilt per presentatie, niet alleen omdat er telkens nieuwe droomfragmenten worden bijgevoegd, maar ook omdat ze bij elke presentatie hermixt worden. Twee keer hetzelfde horen is dus onmogelijk, waardoor het werk continu evolueert en verandert. Meer nog: ook de selectie en interpretatie van de luisteraar bepaalt hoe de Dream Stream ervaren wordt. 

Een dynamisch en onvatbaar geheel dus, met nieuwe versies gepland voor De Week van de Klank, tijdens onze expo in de Sint-Gorikshallen, van 31 januari tot en met 5 februari 2023!

Wil jij graag bijdragen tot deze constant transformerende creatie, en een fragment van jouw droom tijdens De Week van de Klank 2023 kunnen beluisteren? Het dromenarchief verwelkomt jouw opname!

 

HOE BIJDRAGEN?

Maak een geluidsopname (bij voorkeur WAV of MP3) waarin je het volgende vermeldt:

  • Jouw naam, leeftijd, locatie, datum en tijdstip van opname
  • Waarom je een droom schenkt
  • Een geluidsopname van een droom die je is bijgebleven, in je moedertaal of dialect
  • Vertaling daarvan in het Engels of Nederlands (tenzij dit je moedertaal al was)

Mail jouw opname naar dreamstreamdream@gmail.com. Indien je opname kleiner is dan 25 MB, stuur het bestand dan gerust als bijlage door, is het bestand groter, dan kan je gebruik maken van dropbox of mediafire en dit e-mailadres gebruiken als bestemming.

Ter info: de gevraagde persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor het archief, alle droomfragmenten worden anoniem verwerkt.

 {Indien je je écht nooit een droom kan herinneren, kan je alsnog participeren door een droom te vertellen die iemand ooit met je deelde.}

 

ENKELE TIPS:

  • Voorkom vervelende geluiden tijdens jouw opname: zorg dat de microfoon of het opname-apparaat stabiel staat, zit neer en probeer niet te frunniken aan kledij, aan je stoel, over de tafel te wrijven, …
  • Kies een rustige ruimte zonder radio of TV op de achtergrond, met gesloten raam, best ook niet naast een koelkast of andere zoemende apparaten.
  • Versprekingen zijn niet erg, een droom navertellen is ook helemaal niet zo evident. Als je jezelf wil corrigeren, begin je zin dan gewoon opnieuw. Je moet niet de hele opname overdoen aangezien dit er gemakkelijk uitgeknipt kan worden.

 

Alvast bedankt om Arjan’s archief te verrijken met jouw unieke verhaal en stemkleur!

 

 

Share