Geluidsinstallatie @ Q-O2

Deze speciaal voor Q-O2 gemaakte installatie richt zich op de afbraak van auditieve informatie en de daaruit voortvloeiende miscommunicatie. Horen we wat we willen horen door de ontbrekende of onduidelijke delen in te vullen met onze eigen kennis en wereldbeeld?

Via verschillende aaneengeschakelde communicatiemethoden vindt de stem zijn weg naar de luisteraar die afhankelijk van zijn positie in de ruimte een andere boodschap waarneemt.

Share