DOORS: 19:30

INSTALLATIE-PERFORMANCES: 20:00

  • Echo Chamber – Kim Laugs (15′)

Deze speciaal voor Q-O2 gemaakte installatie richt zich op de afbraak van auditieve informatie en de daaruit voortvloeiende miscommunicatie. Horen we wat we willen horen door de ontbrekende of onduidelijke delen in te vullen met onze eigen kennis en wereldbeeld?

Via verschillende aaneengeschakelde communicatiemethoden vindt de stem zijn weg naar de luisteraar die afhankelijk van zijn positie in de ruimte een andere boodschap waarneemt.

  • Mørk Stemme – Gilles Gobert & Inger Elisabeth Gleditsch (15′)

Mørk stemme (obscure stem) is een voorstelling waarin golven van duisternis worden gecreëerd door de intensiteit van de stem. De intensiteit van de stem beïnvloedt en wijzigt dus de intensiteit van het licht. Deze golven van duisternis dringen geleidelijkaan de hele visuele ruimte binnen.

Tegenover de projectoren zit de zangeres in een vierkant van witte stof. Het publiek kan zich vrij bewegen in deze ruimte. 

In het spel van het licht verschijnt en verdwijnt ook het geluid van de voorstelling, nu eens klinkt dat verzadigd en dan weer transparant.

Het technische gedeelte kwam tot stand via de hulp van het Centre Henri Pousseur (Patrick Delges). Inger Elisabeth Gleditsch: ontwerp, visuele installatie en stem. Gilles Gobert: elektronica

 

  • Sing circle sync – Kobe Wens & DKO Sound Design (30′)

De afdeling Sound Design van het DKO van Antwerpen presenteert “sing circle sync”, een eenmalig installatie-concert dat gebruik maakt van de menselijke stem als klankbron. De verborgen processing en de eenvoudige opstelling van slechts één speaker zorgen voor een vrijere en luisterrijke concertbeleving. Niet enkel de klank maar ook de versterking zelf zal cirkels beschrijven en zo zingen. Een moderne interpretatie van het aloude ritueel van de zangcirkel. Een opstelling die het Dopplereffect, faseverschillen en feedback niet uit de weg gaat maar probeert in te calculeren in zijn presentatievorm.

Meer info over de afdeling sound design van het DKO Antwerpen kan je hier terugvinden. Na de performance is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de studenten sound design.

Share