Deze workshop door Evelyne Namenwirth is bedoeld om het potentieel van je eigen stem te ontdekken of te verdiepen. Al vertel je niets, toch borrelen de klanken op vanuit je persoonlijk levensverhaal. Vreugde, droefheid, spanningen, hoogtes en laagtes…

Evelyne Namenwirth gaf les op de VUB. Haar onderzoek behelst o.m. lezen en theatralisatie, de invloed van lichaamshoudingen en ademhalingsgewoonten op het spreken in het openbaar. Zij studeerde af in de Pneumaphonie en begeleidt al bijna 20 jaar individuen en groepen in een niet aflatende zoektocht naar de eigen stem.

Enkel via reservatie – maximum 7 deelnemersShare