The making THE REVENGE OF THE DARK WIZZARD – Johnny Szczepanski (NL)
14:00 / MUNTPUNT

Ontdek de opbouw van dit luisterspel. Er wordt een scène uit elkaar gehaald (+/-40 min), zodat het publiek de verschillende klanklagen ontdekt. Met dialogen, actie, omgevingsgeluiden, muziek… Nadien kan u het luisterspel in zijn geheel (70 min) beluisteren. Een auditieve ontdekkingsreis. Een trip doorheen de fascinerende wereld, die van “het geluid”.

VeBeS is een vereniging van blinden & slechtzienden en is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met oogproblemen. Als het gezichtsvermogen niet meer te corrigeren is, krijgt men dagelijks te maken met heel wat problemen. Zij informeren en geven de kans om ervaringen uit te wisselen. VeBeS heeft een ruim aanbod aan activiteiten. Daarnaast staat Vebes in voor ontspanning, ledenservice en belangenbehartiging. De vereniging wordt geleid door mensen die zelf blind of slechtziend zijn.

Share