MAAK ZELF EEN HOORSPEL

10:00 > 13:00 / HET GELUIDSHUIS

In een workshop maken jongeren zelf een hoorspel. De verschillende personages krijgen een stem, ook alle geluidseffecten en sferen maken ze zelf. Met hun stem, lichaam of ander materiaal. Aan het eind van deze workshop nemen ze het verhaal ook echt op. Met stemoefeningen. Hoe kan men geluiden van voorwerpen, voertuigen of sferen met het lichaam of stem imiteren? En met allerlei materiaal: woodblocks, papier, tamboerijnen, kokosnoten, … Er wordt een verhaal gekozen, dat in scènes wordt opgedeeld en de deelnemers in groepjes. De rollen worden verdeeld en dan wordt bepaald op welke momenten een soundeffect kan passen en hoe dat gemaakt kan worden. Een echte opname van het resultaat, wordt achteraf opgestuurd naar alle deelnemers. (10>14 jaar)

Share