In deze workshop maken we zelf een hoorspel. De verschillende personages krijgen een stem, ook alle geluidseffecten en sferen maken we zelf. Met onze stem, lichaam of ander materiaal. Aan het eind van deze workshop nemen we het verhaal ook echt op. We starten de workshop met stemoefeningen. Hoe kan je geluiden van voorwerpen, voertuigen of sferen met je lichaam of stem imiteren? Daarna doen we hetzelfde maar met allerlei materiaal: woodblocks, papier, tamboerijnen, kokosnoten,… Na deze opwarming gaan we over naar het ‘echte’ werk.
We kiezen een verhaal, verdelen het in scènes en de deelnemers in groepjes. De rollen worden verdeeld en dan wordt bepaald op welke momenten een soundeffect kan passen en hoe dat gemaakt kan worden. Wanneer alle scènes vorm hebben gekregen, zetten we ze achter elkaar en overlopen we alle soundeffects. Als kers op de taart maken we een echte opname van het resultaat. Dit sturen we achteraf door naar alle deelnemers.

Voor kinderen 10 > 14 jaar

Share